Peuterspeelzaal Olleke Bolleke wordt Peuteropvang Franciscus

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke wordt Peuteropvang Franciscus

Veelgestelde vragen

Waarom verandert Peuterspeelzaal Olleke Bolleke in Peuteropvang Franciscus?

Omdat de Nederlandse regering zich het doel heeft gesteld om uiterlijk januari 2018 de kwaliteitsregels en financieringsstructuur van de peuterspeelzalen te harmoniseren met de dagopvang.

Wat verandert er voor mij?

De kwaliteit van onze opvang voldeed altijd al aan de eisen die de overheid nu gaat stellen, dus de inhoud blijft zoals je die van ons gewend bent. Fruit, drinken en luiers zijn voortaan inbegrepen. Ook verandert er wat in de opvangmogelijkheden, de prijs en de wijze waarop je tegemoet wordt gekomen in de kosten.

Wat zijn de opvangmogelijkheden van Peuteropvang Franciscus?

Je kunt kiezen voor de opvangmogelijkheid waar je op dit moment gebruik van maakt. Van 8.30 tot 11.30 uur, op alle dagen dat school geopend is.

Je kunt ook kiezen voor opvang van 7.30 tot 18.30 uur op alle schooldagen én in schoolvakanties (m.u.v. de sluitingsdagen van Op Stoom).

Bekijk de mogelijkheden en tarieven op de prijslijst.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

De prijs van peuteropvang is bruto hoger dan die van de peuterspeelzaal. Maar als je werkt – en je eventuele partner ook – heb je recht op kinderopvangtoeslag. Hierdoor kunnen de nettokosten juist gunstiger uitpakken. Hoe hoog je gezamenlijk inkomen ook is, je ontvangt minimaal 33,3% van de kosten voor je eerste kind en 64% van de kosten voor je tweede kind. Hoeveel kinderopvangtoeslag je precies ontvangt, hangt af van je (gezamenlijk) inkomen. Dit kun je berekenen op www.toeslagen.nl.

Ik en/of mijn partner werk(t) niet. Ontvang ik ook een tegemoetkoming?

Als jij en/of je partner niet werkt, heb je geen recht op kinderopvangtoeslag maar met ingang van 2018 kom je mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van de gemeente. De gemeente Bloemendaal heeft nog niet bekend gemaakt hoe zij gaat bijdragen. Zodra hier duidelijkheid over is, laten we het weten.

Tot januari 2018 hebben we voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag een overgangsregeling. Je kunt in 2017 gebruik blijven maken van de peuteropvang tegen het peuterspeelzaaltarief: van 8.30 tot 11.30 uur, gedurende 40 schoolweken, exclusief drinken, fruit en luiers. De prijs van de peuterspeelzaal berekenen we altijd opnieuw voor het nieuwe schooljaar. Deze wordt per september 2017 met 2,2% verhoogd: van 44,03 euro naar 45 euro per maand. In januari 2018 vervalt deze overgangsregeling en kun je gebruik gaan maken van de tegemoetkoming van de gemeente.