fbpx
Inlog medewerkers
Inlog ouder
Mijn Op Stoom

Buitenbazen

Buitenbazen

Gevaarlijk of spannend?

Ruwe keien, enge spinnen, een dikke pad, scherpe takken en niet te vergeten af en toe een splinter. Wij als volwassenen zien vaker gevaar dan kinderen en de onbevangenheid van je kind is een groot goed. Wij schatten de risico’s in.

Kinderen nemen aanvaardbare risico’s

Kinderen laten het leven op zich af komen, vaak nog vrij van angsten. Ze spelen in hun spel dagelijks met risico’s omdat ze telkens hun eigen grenzen verkennen. Dat is iets anders dan gevaar want gevaar is een beleving, een instinctief proces. Wat de één als gevaar voelt, zal de ander misschien helemaal niet zo ervaren. Het ene kind ervaart over een grote plas water springen als gevaarlijk terwijl het andere kind zonder angst een flinke sprong waagt. Buiten spelen brengt nou eenmaal risico’s met zich mee.

Levi (4) glijdt van een boomstam af en valt op zijn knie. Dikke tranen, pijn en écht bloed

Dat kan jouw zoon of dochter natuurlijk ook overkomen en daar hebben wij over nagedacht. Risico is een heel ander begrip dan gevaar, het is veel rationeler. Het gaat over de inschatting van de kans dat er iets gebeurt en het mogelijke gevolg ervan. De knie van Levi is na een paar dagen genezen. Niet zoveel aan de hand dus, we vinden klimmen en klauteren op boomstammetjes een aanvaardbaar risico.

 

Controle en goede begeleiding

Wanneer we onze buitenruimte inrichten en ons buitenspeelmateriaal uitkiezen, maken we ook risico-inschattingen. De GGD controleert vervolgens structureel of we de risico’s goed in kaart hebben gebracht.

Als we werken met je kind  maken we dagelijks zulke risico-inschattingen. We maken daarbij onderscheid tussen (on)wenselijk en (on)aanvaardbaar risico. Dat is voor elk kind anders. ‘Niet doen, dat is gevaarlijk!’ zal je ons niet snel horen zeggen. We willen dat kinderen op zichzelf leren vertrouwen bij het inschatten van gevaar. Daar begeleiden we kinderen in: we leren je kind goed te kijken en zijn of haar handen goed te gebruiken bij het klimmen of afdalen. En padden, spinnen en andere insecten zijn niet eng maar kunnen juist heel interessant zijn.

Een klim- en klauterspel waar je kind een geschaafde knie aan kan overhouden, dat is een acceptabel risico

We kijken naar je kind, helpen met risico’s inschatten en geven een steuntje in de rug als iets enger lijkt dan het is. Kinderen ontwikkelen zich door veel te oefenen, met vallen en opstaan. Ze oefenen hun motoriek maar ook hun eigen inschattingsvermogen en vinden alternatieven als ze toch iets willen bereiken. Lekker slim, dat buitenspel.

Kinderopvang Op Stoom