Mijn Op Stoom

Opvang afmelden, aanvragen en opvangpunten

Opvang afmelden, aanvragen en opvangpunten

Opvangpunten

Komt je kind een dag niet naar Op Stoom? Dan meld je je kind af en ontvang je opvangpunten. Die opvangpunten kun je later weer inzetten voor een opvangdag.

De waarde van de opvangproducten in punten:
Kinderdagverblijf/Peuteropvang
Hele dag kinderdagverblijf – 100
Hele dag peuteropvang
(tot school sluit, niet bij elke locatie mogelijk – 64
Dagdeel kinderdagverblijf
(niet bij elke locatie mogelijk) – 50
Ochtend peuteropvang – 32
BSO
Studie- of vakantiedag – 100
Korte of lange middag – 100
Voorschoolse opvang
(niet bij elke locatie mogelijk) – 25
Opvangsoorten zoals vroege en late opvang, incidentele opvang, tussenschoolse opvang zijn uitgesloten van opvangpunten. Ook een extra opvangdag kan niet worden ingeleverd.

Opvangpunten zijn opvangsoortgebonden (zie tabel) en je kunt alleen opvangmomenten aanvragen waar je een overeenkomst voor hebt. Wisselt je kind van peuteropvang naar buitenschoolse opvang? Dan vervallen de opgebouwde opvangpunten uit de peuteropvang. Wisselt je kind alleen van locatie? Dan blijven de opgebouwde opvangpunten geldig.

De opvangpunten zijn kindgebonden en blijven 3 maanden geldig nadat je je kind hebt afgemeld. Als het opvangcontract is beëindigd, vervallen de opgebouwde opvangpunten. Je kunt de opvangpunten inzetten tot en met de laatste opvangdag binnen het contract. Niet-gebruikte opvangpunten worden niet terugbetaald.

Voor feestdagen die op je contractdag vallen, ontvang je geen opvangpunten. Voor overige sluitingsdagen van Op Stoom die op je contractdag vallen, zoals de dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw en de vrijdag na Hemelvaart, ontvang je wel opvangpunten. Ze worden toegekend in de week erna.

Opvang afmelden

Om opvangpunten te ontvangen, dien je je kind uiterlijk een dag voor de betreffende opvangdag vóór 12.00 uur af te melden via de Op Stoom App. Weet je eerder dat je kind een dag afwezig is? Dan kun je al vanaf 3 maanden van tevoren afzeggen. Hoe eerder, hoe fijner voor andere ouders.

Afgemeld is afgemeld. Wil je de opvangdag toch laten doorgaan? Vraag de dag dan opnieuw aan via de Op Stoom App. Wij kijken of de plek nog vrij is.

Opvangdag aanvragen

Vanaf 3 maanden van tevoren kun je een extra opvangdag(deel) aanvragen. Je kunt de extra opvangdag betalen met opvangpunten of op factuur. Extra opvangdagen deels vanuit je opvangpunten opnemen en de rest op factuur is niet mogelijk. We verrekenen een extra opvangdag ook niet met later opgebouwde opvangpunten.

Je aanvraag wordt binnen 3 werkdagen beoordeeld door onze planners. Aanvragen worden tussen 7.30 en 17.15 uur bekeken. Houd hier rekening als je een aanvraag hebt voor de volgende dag.

Je aanvraag wordt goedgekeurd als er voldoende plaats is op de locatie, zodanig dat het past binnen de wet- en regelgeving. Dat wil zeggen dat er niet meer dan het maximaal aantal toegestane kinderen op de locatie opgevangen wordt en dat de beroepskracht-kind ratio (BKR) niet wordt overschreden. De BKR is per leeftijdsgroep verschillend. Daardoor kan het voorkomen dat een aanvraag voor je peuter wel goedgekeurd wordt en de aanvraag voor je baby niet.

Is je aanvraag nog niet goedgekeurd? Dan kun je ‘m nog annuleren via aanvragen@opstoom.nl. In het geval van een aanvraag voor meerdere kinderen, kun je ook aangeven dat je er alleen gebruik van wilt maken als alle aanvragen goedgekeurd worden.

Een goedgekeurde aanvraag kun je niet opnieuw ruilen. Je ontvangt geen opvangpunten wanneer je toch geen gebruik maakt van deze dag.

Naar een andere groep

Is er voor de extra opvangdag geen plek vrij op de eigen (basis)groep? Dan is het bij locaties met meerdere groepen wellicht mogelijk om je kind op de gewenste dag naar een andere groep te laten gaan waar wel plek vrij is. Dit gaat altijd in overleg en hier geef je ook schriftelijk toestemming voor. Samen met jou bekijken we wat de beste optie is voor je kind.

Read the English version