fbpx
Inlog medewerkers
Inlog ouder
Mijn Op Stoom

Pedagogische visie

Pedagogische visie

We volgen je kind

Op Stoom is wel een beetje typisch en daar houden we van! Ook in de pedagogiek zijn we nogal uitgesproken. Dat we het proces van wat je kind doet en leert belangrijker vinden dan wat je kind maakt, bijvoorbeeld. En dat we je baby letterlijk de ruimte geven. We bieden liefdevolle zorg en besteden op een speelse manier aandacht aan de ontwikkeling van je kind. Alleen zo doet kinderopvang ertoe in het leven van kinderen, vinden wij.

We begeleiden onze medewerkers goed in het onder de knie krijgen van onze pedagogiek. Zo hebben we pedagogisch coaches in dienst. Zij coachen, in samenwerking met de leidinggevenden, onze medewerkers op de werkvloer, werken nieuwe medewerkers in en geven trainingen over onze pedagogiek. 

En we volgen het boekje

Natuurlijk houden we ons ook aan de Wet Kinderopvang. We begeleiden je kind aan de hand van de pedagogische doelen die in de Wet Kinderopvang omschreven staan en geven daar in de praktijk een bruisende twist aan.

Wat zegt de Wet Kinderopvang? De wet geeft ons pedagogische doelen zoals emotionele veiligheid bieden aan kinderen, persoonlijke en sociale ontwikkeling stimuleren en kinderen normen en waarden meegeven. En ook dat een groep van een kinderdagverblijf uit maximaal 16 kinderen mag bestaan die begeleid worden door drie pedagogisch medewerkers. De groep van de peuteropvang of de peuterplusgroep van een kinderdagverblijf bestaat uit maximaal 16 kinderen met twee pedagogisch medewerkers. Bij de BSO’s waar we kinderen van 4 t/m 12 jaar opvangen is de beroepskracht-kindratio (BKR) 1 op 11. Afhankelijk van de leeftijdsgroep van de kinderen die wordt opgevangen kan de BKR variëren van 1 op 10 (4 t/m 6 jaar) tot 1 op 12 (7 t/m 12 jaar).

Als je onze visie uitgebreid wilt lezen

De pedagogische visie van Op Stoom is vastgelegd in twee delen. Een deel voor kinderen van 0 tot 4 jaar en een deel voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Al onze medewerkers worden structureel getraind om volgens deze visie te werken.

Pedagogisch beleid voor kinderen van 0 – 4 jaar

Pedagogisch beleid voor kinderen van 4 – 12 jaar

Wil je weten hoe het pedagogisch beleid specifiek wordt toegepast op jouw locatie? Vraag hier gerust naar bij je Clustermanager.

Kinderopvang Op Stoom