Ruilen en extra dagen

Ruilen en extra dagen

Een dag ruilen

Wil je een opvangdag ruilen? Dit kan als er een plekje vrij is in de 2 weken voor of 2 weken na de dag dat je kind normaal gesproken komt.

Een ruildag aanvragen kan via de Op Stoom App:
Download in de App Store
Download in de Google Play Store
De pedagogisch medewerkers van de groep laten je vervolgens weten of de ruildag mogelijk is.

Officiële feestdagen kunnen niet geruild worden. De dag na Hemelvaart kan wel geruild worden. En voor de BSO kunnen de gemiste opvangdagen tussen Kerst en Oud & Nieuw op basis van beschikbaarheid ingehaald worden in andere schoolvakanties.

Extra dag aanvragen

Wil je een extra opvangdag aanvragen? Dit kan als er voor je kind op de gewenste dag een plekje vrij is. Vraag onze pedagogisch medewerkers naar de mogelijkheden. De pedagogisch medewerker houdt bij het plannen o.a. rekening met de groepsgrootte en de leeftijdssamenstelling.

Een extra opvangdagen kan (nog) niet via de Op Stoom App.

Studiedagen

Wanneer er studiedagen op school zijn, of er om een andere reden er geen les wordt gegeven, is de BSO geopend. Voor kinderen die deze dag in hun contract hebben, is de gehele dag gratis. In principe wordt er dan opvang geboden, ook als er maar één kind is die op die dag opvang nodig heeft. Natuurlijk is alleen ook maar alleen. Daarom zullen we in dat geval, samen met jou, bekijken of je kind op een andere locatie terecht kan. Dat is wel zo gezellig en jij kunt gewoon naar je werk.

Als de betreffende studiedag niet in het contract is opgenomen, is het mogelijk een incidentele (halve) dag opvang af te nemen. Dit kan in overleg met de pedagogisch medewerkers van de groep.

Delen
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone