fbpx
Mijn Op Stoom

Vertrouwde gezichten en een mentor voor je kind

Vertrouwde gezichten en een mentor voor je kind

Vertrouwde gezichten

Bij Op Stoom werken gekwalificeerde medewerkers met een pedagogisch diploma en een Verklaring Omtrent Gedrag. Een gemêleerd gezelschap van leuke, lieve, gekke, avontuurlijke mannen en vrouwen. Stuk voor stuk gek op kinderen! Ze zien de kinderen en weten feilloos aan te sluiten met fijne aandacht en activiteiten. Een aai over de bol, tijd voor een gesprekje en samen lekker aan de slag. Dat vinden kinderen fijn.

Wie kom je tegen op de groep?
De pedagogisch medewerkers zijn op vaste dagen aanwezig, zodat jouw kind elke dag vertrouwde gezichten ziet. Daarnaast zijn er vaste flexmedewerkers die inspringen tijdens vakantie of ziekte van de pedagogisch medewerkers. Zij vallen onder een cluster locaties, zodat dit bekende gezichten zijn voor je kind.

In een enkel geval wordt één van onze oproepmedewerkers ingezet. Oproepmedewerkers vallen niet onder een cluster.

En je kan onze Reizigers tegenkomen met mega-über-speciale activiteiten voor kinderen. Je kind ontmoet telkens weer andere Reizigers omdat zij langs al onze locaties gaan om kinderen te inspireren met bijzondere activiteiten. 

Erkend leerbedrijf

Op Stoom is een erkend leerbedrijf. Stagiaires volgen de driejarige opleiding tot pedagogisch medewerker. Ze staan nooit alleen op de groep en worden begeleid door een vaste medewerker. Vanaf het tweede jaar mag een stagiair op de eigen stagelocatie een collega vervangen tijdens ziekte of vakantie.

Kijk ook niet gek op als je iemand uit een hele andere beroepsgroep tegenkomt, die – in onze eigen Op Stoom Klas – een opleiding tot pedagogisch medewerker volgt.

Vaste medewerkers

We werken met vaste medewerkers op de groep van je kind. Dat is fijn en vertrouwd. 

Voor baby’s vinden we dat extra belangrijk. Daarom zorgen we ervoor dat je baby’tje op zijn opvangdagen altijd een van de twee aan hem toegewezen vaste gezichten ziet.

Daarnaast proberen we ervoor te zorgen dat een van de vertrouwde gezichten aanwezig is tijdens vakantie of ziekte van een pedagogisch medewerker.

Teambezetting

Bij het maken van het rooster houden we rekening met de vereiste beroepskracht-kind-ratio (BKR). Op een dag wordt er niet meer dan 3 uur afgeweken van de vereiste BKR, dit is wettelijk toegestaan. Dit kan gebeuren tussen 7.30 en 9.00 uur, tussen 13.00 en 15.00 uur en van 17.00 uur tot sluitingstijd. Wanneer er twee of drie pedagogisch medewerkers op de groep werken, gaan we bijvoorbeeld een voor een met pauze. Wij registreren de haal- en brengtijden van de kinderen.

Wil je weten wanneer het team van de groep van jouw kind afwijkt van de BKR? Vraag dan gerust bij je locatiecoördinator naar de locatiespecifieke informatie.

Teambezetting kinderdagverblijf
De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen met maximaal 3 pedagogisch medewerkers. Voor nuljarigen geldt een BKR van 1 op 3.

Teambezetting peuteropvang
De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen met 2 medewerkers of maximaal 8 kinderen met 1 medewerker.

Teambezetting BSO
Binnen de openingstijden werken de pedagogisch medewerkers verschillende diensten. Bij het maken van het rooster houden we rekening met de vereiste beroepskracht kind ratio (BKR). Voor kinderen van 4 t/m 6 jaar is de BKR 1 PM’er op 10 kinderen en voor kinderen van 7 t/m 12 jaar is de BKR 1 PM’er op 12 kinderen. 

Een mentor voor je kind

Je kind heeft bij ons een mentor. Dat is een pedagogisch medewerker die bij voorkeur werkzaam is op alle opvangdagen van jouw kind. Wie de mentor is, hoor je tijdens het intakegesprek en op de locatie hangt een lijst.

Natuurlijk hebben alle medewerkers oog voor je kindje, maar de mentor van je kind let specifiek op de ontwikkeling en het welbevinden van je kind. Hoe voelt je kind zich bij ons, hoe ontwikkelt het zich en met wie speelt het graag?

De mentor is ook je eerste aanspreekpunt en onderneemt actie als er bijzonderheden zijn in de ontwikkeling van je kind.