fbpx
Mijn Op Stoom

Vierogenprincipe

Vierogenprincipe

Vierogenprincipe

Sinds 1 juli 2013 is het voor kinderdagverblijven wettelijk verplicht het vierogenprincipe te volgen. Bij Op Stoom volgen ook peuterspeelzalen dit principe. Het vierogenprincipe houdt in dat opvanglocaties zo moeten zijn ingericht, dat de pedagogisch medewerker of pedagogisch medewerker in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Bij Op Stoom betekent dit dat we op onze grote locaties altijd met meerdere mensen tegelijk in het pand zijn. De locaties zijn zo ingericht, dat er op elk moment zicht op elkaar kan zijn: de groepen zijn voorzien van veel doorkijkmogelijkheden en hebben bijvoorbeeld deuren van glas. Hierdoor ontstaat een open sfeer. Daarnaast openen en sluiten de verschillende groepen gezamenlijk. En er worden door de dag heen veel gezamenlijke activiteiten ondernomen.

Bij de kleinere locaties werken we veelal in tweetallen. Ook worden deze locaties vaak onaangekondigd bezocht door de locatiecoördinator, stafleden of managers van Op Stoom, medewerkers van het facilitaire team of de nabijgelegen BSO. Daarnaast zijn er soms Skype-verbindingen tussen verschillende locaties zodat zij structureel met elkaar in verbinding kunnen staan en elkaar dus kunnen zien en horen.