fbpx
Inlog medewerkers
Inlog ouder
Mijn Op Stoom

Privacyverklaring voor ouders en kinderen

Privacyverklaring voor ouders en kinderen

Privacyverklaring voor ouders en kinderen

Dag in dag uit organiseren we liefdevolle en inspirerende kinderopvang voor je kind(eren). Dat doen we op de locatie zelf, maar ook achter de schermen. Onze stafmedewerkers coördineren bijvoorbeeld een mooi vakantieprogramma voor de BSO. Onze clustermanagers, manager kinderopvang en directie coachen de pedagogische kwaliteit. Onze planners kijken met je mee wanneer je je opvangdagen wilt veranderen. En onze communicatiecollega’s zorgen ervoor dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op jouw opvanglocatie. Om deze zaken goed voor je te kunnen regelen, hebben we informatie van je nodig. Wat we precies met je gegevens doen, vertellen we je graag in deze privacyverklaring. Maak je gebruik van onze diensten? Dan gaan we ervanuit dat je kennis hebt genomen van en akkoord bent met deze privacyverklaring.

Dit moet je van ons weten

 • We verzamelen gegevens om goed voor je kind te kunnen zorgen en om de kinderopvang zoveel mogelijk op jouw wensen af te kunnen stemmen.
 • We zijn altijd helder en transparant over de gegevens die we van je verzamelen en waarom we dit doen.
 • We gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en doen er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen.
 • We wisselen je gegevens alleen uit met een derde partij als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor onze kindplanning en voor het versturen van onze nieuwsberichten.
 • We verkopen je gegevens niet aan derden.
 • We respecteren dat jouw gegevens aan jou toebehoren. Je kan ons daarom via communicatie@opstoom.nl laten weten dat je niet langer toestemming geeft om jouw gegevens in te zien, te rectificeren, over te dragen aan jouzelf of een andere partij of niet meer door ons te laten verwerken. Wij reageren binnen de wettelijke termijn van 4 weken op je verzoek en vragen je om je te legitimeren.
 • De manier waarop wij met je gegevens omgaan en deze bewaren, is volgens de Europese wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke gegevens verzamelen we en waar bewaren we ze?

Als je (één van) onze websites bezoekt, verzamelen we via Google Analytics een aantal gegevens die ons helpen om de site te verbeteren. We verzamelen geen persoonsgegevens, maar geanonimiseerde informatie over jouw activiteiten op onze website en welke internetbrowser en welk type apparaat je gebruikt. Met onze website hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar.

Gebruik je de Op Stoom App? Dan verzamelen we sessiecookies om ervoor te zorgen dat je niet elke keer opnieuw hoeft in te loggen. De Op Stoom App vraagt toegang tot de foto’s op je telefoon zodat je foto’s uit de App kunt bewaren. Foto’s en persoonlijke(opvang)gegevens in de App zijn niet openbaar en alleen te zien door in te loggen met je persoonlijke gebruikersnaam en zelfgekozen wachtwoord.

Als je je kind aanmeldt voor opvang bij Op Stoom verzamelen we een aantal gegevens die ons in staat stellen om een kinderopvangovereenkomst met je aan te gaan, goede opvang te bieden, de ontwikkeling en het welzijn van je kind te volgen, met je te communiceren en de facturatie en incasso te kunnen regelen. Het gaat om:

 • Voor- en achternaam (ouder en kind)
 • Geslacht (ouder en kind)
 • Geboortedatum (kind)
 • Burgerlijke staat (ouder)
 • Adresgegevens (ouder en kind)
 • Telefoonnummer (ouder)
 • E-mailadres (ouder)
 • Rekeningnummer (ouder)
 • Foto’s (kind), indien toestemming gegeven

Overige persoonsgegevens die je zelf actief aan ons verstrekt via Mijn Op Stoom, in correspondentie en telefonisch

En ook deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Burgerservicenummer (ouder en kind)
 • Religieuze overtuiging indien van toepassing op voedingspatroon (kind)
 • Gegevens over gezondheid (indien van toepassing) voor het bieden van de juiste zorg, bijvoorbeeld allergieën (kind)

Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Op Stoom of die van een derde partij. Voor het verwerken van alle gegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we actief toestemming aan de ouder.

Als je onze nieuwsberichten leest, verzamelen we via MailChimp een aantal gegevens van je waarmee we onze nieuwsberichten en diensten kunnen verbeteren. We zien bijvoorbeeld welk percentage van de ontvangers het nieuwsbericht opent en op welke links vaak wordt geklikt.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Op Stoom bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk.

 • Alle gegevens op de kinderopvangovereenkomst bewaren we tot 7 jaar na het einde van de plaatsing.
 • Beeldmateriaal van je kind bewaren we per jaar, met een maximum van 3 jaar. Begin 2021 wordt het beeldmateriaal van 2018 verwijderd. Beeldmateriaal dat geselecteerd is voor commercieel gebruik, bewaren we maximaal 5 jaar.
 • Alle gegevens die we nodig hebben om goede kinderopvang te verzorgen, zoals de kindkaart en welbevinden formulieren, worden direct na het einde van de plaatsing verwijderd.

Wanneer delen we je gegevens met een derde partij?

We gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en wisselen je gegevens alleen uit met een derde partij als dit noodzakelijk is:

 • Voor de kindplanning en het verwerken van gegevens van jou en je kind gebruiken we het softwarepakket van KidsKonnect.
 • Voor onze communicatie maken we gebruik van MailChimp, Google Play Services en de Apple App Store.
 • We zijn wettelijk verplicht om je gegevens uit te wisselen met de Belastingdienst (voor de kinderopvangtoeslag) en met de GGD (voor inspectiedoeleinden).
 • Ook kan er gegevensuitwisseling plaatsvinden met de gemeente, school of een zorgverlener, hiervoor vragen we altijd je toestemming.

Met KidsKonnect en MailChimp hebben we de afspraken over gegevensuitwisseling vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst. Op Stoom blijft verantwoordelijk voor de verwerking.

Verantwoordelijk voor deze privacyverklaring

Kinderopvang Op Stoom, alle besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zoals deze zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden van Op Stoom Rutherfordstraat 4
2014 KA Haarlem

Verandert er iets in de manier waarop we met je gegevens omgaan? Dan passen we deze privacyverklaring aan. Op opstoom.nl vind je altijd de meest recente versie.

Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring, het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of van mening zijn dat wij niet zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via vragen@opstoom.nl of 023 –5442737.

Wanneer je desondanks niet tevreden bent over hoe Op Stoom omgaat met jouw privacy kan je contact opnemen met de privacy-autoriteit.

Kinderopvang Op Stoom