fbpx
Inlog medewerkers
Inlog ouder
Mijn Op Stoom

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang

Tussen de middag zorgt stichting Op Stoom op veel scholen voor een leuke pauze. Overblijven is vrije tijd van de kinderen en we maken er een fijne tijd van. Samen eten we een boterham en lekker een stuk fruit. Na het eten gooien we alle ledematen los op het schoolplein of spelen we binnen. Tussenschoolse opvang is een welkome onderbreking van de dag! Voor welke leerlingen? Op dit moment organiseert Op Stoom tussenschoolse opvang voor onderstaande scholen.

 • De Antoniusschool in Aerdenhout
 • IKC De Argonauten in Haarlem
 • De Cruquiusschool in Haarlem
 • OBS Ter Cleeff in Haarlem 
 • De Bornwaterschool in Bloemendaal
 • De Bosch & Hovenschool in Heemstede
 • De Verbeelding in Haarlem
 • Camelot in Haarlem
 • Basisschool de Zuidwester in Haarlem
 • Basisschool ’t Venne in Nieuw Vennep
 • De Julianaschool in Overveen

Benieuwd hoe de TSO er op jouw school uitziet? Vraag hiernaar bij de leerkracht van je kind.

Prijzen tussenschoolse opvang

Goed om te weten
De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door Stichting Op Stoom, zonder winstoogmerk. De TSO is geen vast product. We maken met elke school aparte afspraken over de vorm en de inhoud van de TSO. Tussenschoolse opvang valt niet onder de Wet kinderopvang en staat juridisch los van dagopvang en buitenschoolse opvang van Op Stoom.

Voorwaarden tussenschoolse opvang (TSO):

 • Op Stoom biedt TSO op alle schooldagen waarbij er in de middag nog les gegeven wordt. Op studiedagen is er geen tussenschoolse opvang.
 • TSO wordt in overleg en samenspraak met school aangeboden. Dit houdt in dat TSO geen (commerciële) dienst is en de afnemer van TSO geen consument is in de ruimste zin van het woord.
 • Voor het afsluiten van een TSO contract zonder BSO contract wordt € 17,50 administratiekosten in rekening gebracht.
 • TSO wordt vooruit gefactureerd in 2 termijnen van 5 maanden. Op 31 augustus voor de periode september – januari en op 31 januari voor de periode februari – juni.
 • Bij vakantie of ziekte van je kind vindt geen restitutie plaats.
 • Bij overmacht (bijvoorbeeld een pandemie of een ongeplande roosterwijziging van school) vindt er de eerste maand geen restitutie plaats. Na deze eerste maand verrekenen wij de vooruitbetaalde kosten.
 • De algemene voorwaarden van Op Stoom zijn niet van toepassing voor TSO.
 • De aansprakelijkheid van Stichting Op Stoom is beperkt en gemaximeerd conform de afgesloten verzekering.
 • De plaatsingsovereenkomst is alleen geldig in combinatie met de machtiging tot automatische incasso.
 • In gevallen waarin bovenstaande voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur van Stichting Op Stoom, indien nodig i.o.m de schoolleiding, waarbij de belangen van alle partijen meegewogen worden.
 • Aan het einde van elke betaalperiode kan Op Stoom de prijs van de tussenschoolse opvang herzien. Wanneer de prijzen van de volgende betaalperiode bekend zijn, wordt je hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.
 • Op Stoom hanteert een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan op elk moment van de maand via een brief of e-mail via planning@opstoom.nl
 • Indien deze voorwaarden wijzigen, wordt dat vermeld op www.opstoom.nl/tussenschoolse-opvang
Kinderopvang Op Stoom