fbpx
Inlog medewerkers
Inlog ouder
Mijn Op Stoom

Veelgestelde vragen over opvang bij Op Stoom

Veelgestelde vragen over opvang bij Op Stoom

Veelgestelde vragen over opvang bij Op Stoom

– English version –

[toggles class=”yourcustomclass”]

[toggle title=”Wat kost kinderopvang bij Op Stoom?”]

De gemiddelde prijs voor de opvang wordt vermeld in deze rekentool. De rekentool is per locatie van Op Stoom in te vullen. De prijzen kunnen per locatie verschillen.

Wanneer de prijzen van het volgende jaar bekend zijn, laten we je dit via de ouderapp weten. Bij vakantie of ziekte van het kind vindt geen restitutie plaats.

[/toggle]

[/toggles]

Betalingen en facturen

[toggles class=”yourcustomclass”]

[toggle title=”Wanneer ontvang ik de factuur?”]

Je ontvangt iedere maand voor de daaropvolgende opvangmaand een factuur. Heb je extra opvangdagen opgenomen? Dan ontvang je hiervoor een extra factuur. Betalingen verlopen via een automatisch incasso.

[/toggle]

[toggle title=”Wanneer vindt de automatische incasso plaats?”]
De incasso van het verschuldigde bedrag vindt plaats op de laatste werkdag voor de nieuwe opvangmaand.

[/toggle]

[toggle title=”Ik kan de rekening niet betalen. Wat kan ik doen?”]

Is het niet gelukt om de opvangkosten op tijd te betalen? Dan heb je een betalingsachterstand. Los dit snel op. Hoe langer je wacht, hoe hoger de kosten kunnen worden. Het is mogelijk om een betalingsregeling af te spreken. Wil je hier gebruik van maken? Neem dan contact op met de afdeling Planning. We sturen je vervolgens een voorstel voor de betalingsregeling. Een achterstand moet in 3 maanden worden afbetaald.

[/toggle]

[toggle title=”Ik heb een betalingsherinnering ontvangen.”]

Als we nog geen (complete) betaling hebben ontvangen, herinneren we je hier 2 keer aan, daarna ontvang je een aanmaning. In de stap daarna dragen we je over aan het incassobureau.
Om de extra kosten te dekken van de handelingen die wij moeten verrichten om het factuurbedrag te innen, brengen wij herinneringskosten (incassokosten) in rekening. Deze zijn o.a. bank-, storno- en administratie(uren)kosten. Dit bedrag komt boven op het factuurbedrag dat je nog aan ons moet betalen.

1. Bij de eerste herinnering betaal je 1% van het factuurbedrag met een minimum van 15 euro*.

2. Bij de tweede herinnering wordt het minimumbedrag per factuur met 2% verhoogd met een minimum van 15 euro.

3. Is het verschuldigde bedrag na 30 dagen na vervaldatum nog niet betaald, dan volgt er een aanmaning. Bij het versturen van de aanmaning betaal je 15% van het factuurbedrag met een minimum van 40 euro. Dit heeft te maken met de extra tijd die wij moeten besteden aan storno’s. De opvang wordt stopgezet tot de betaling door ons is ontvangen.

4. Als we je betaling na 2 betalingsherinneringen en een aanmaning nog niet ontvangen hebben, dragen we de invordering over aan het incassobureau.

*De eerste keer in een kalenderjaar rekenen we geen extra kosten.

[/toggle]

[toggle title=”Waarom krijg ik een herinnering terwijl ik via automatische incasso betaal?”]
Dit kan verschillende redenen hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je rekening is geblokkeerd voor incasso. Ook kan het zijn dat er onvoldoende saldo op je rekening stond op het moment van incasseren.
Het kan ook zijn dat je per ongeluk een verkeerd IBAN-nummer hebt opgegeven.
Als geen van deze situaties van toepassing was, neem dan contact op met de afdeling Planning.
Je hoeft je verder geen zorgen te maken, als je het factuurbedrag gewoon betaalt zoals in de herinnering staat (vergeet niet het betalingskenmerk te vermelden) dan verwerken wij deze alsnog.
[/toggle]

[toggle title=”Waaruit bestaan herinneringskosten en aanmaningkosten?”]
Herinneringskosten bestaan uit: administratiekosten en bank- en stornokosten.
Aanmaningskosten bestaan uit: administratiekosten, bank- en stornokosten en portokosten.
[/toggle]

[/toggles]

Annuleren of opzeggen

[toggles class=”yourcustomclass”]

[toggle title=”Ik wil mijn plaatsingsovereenkomst opzeggen. Hoe doe ik dat?”]
Opzeggen kan alleen schriftelijk, bij voorkeur via e-mail naar planning@opstoom.nl.

Liever per post versturen? Kan ook. Dit is ons adres:
Kinderopvang Op Stoom
Afdeling Planning
Rutherfordstraat 4
2014 KA Haarlem
[/toggle]

[toggle title=”Wat is de opzegtermijn? “]Voor het opzeggen van een plaatsingsovereenkomst geldt een opzegtermijn van één maand. Hierbij geldt de verzendatum van de opzegging per e-mail of post. [/toggle]

[toggle title=”Heb ik bedenktijd?”]
Na de datum van het ondertekenen van de overeenkomst heb je 14 dagen bedenktijd en mag je de overeenkomst zonder opgaaf van redenen en per direct ontbinden (herroepen). Je betaalt geen annuleringskosten. De overeenkomst ontbinden doe je door dit formulier te downloaden en ingevuld te mailen naar planning@opstoom.nl. Vermeld in het onderwerp dat het om ‘Ontbinding van de overeenkomst’ gaat. Zodra wij het formulier hebben ontvangen, ontvang je een ontvangstbevestiging van ons.
Liever per post versturen? Kan ook! Dit is ons adres:
Kinderopvang Op Stoom
Afdeling Planning
Rutherfordstraat 4
2014 KA Haarlem[/toggle]

[toggle title=”De opvang van mijn kind(-eren) is al gestart tijdens deze 14 dagen bedenktijd. Wat nu?”]
Dan heb je nog steeds de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen en per direct te annuleren. Je betaalt dan slechts voor de al afgenomen opvangdagen.
[/toggle]

[toggle title=”Wanneer betaal ik annuleringskosten?”]
Wij brengen annuleringskosten in rekening wanneer je de overeenkomst voorafgaand aan de overeengekomen ingangsdatum annuleert. Valt de ingangsdatum in de periode van de opzegtermijn dan betaal je annuleringskosten én de opvangkosten voor die periode.

De annuleringskosten bedragen 50 euro.
[/toggle]

[toggle title=”Waarom betaal ik annuleringskosten?”]
Als je een plaatsingsovereenkomst bij ons afsluit, is er een plekje voor je kind gereserveerd.
[/toggle]

[/toggles]

Wijzigingen doorvoeren

[toggles class=”yourcustomclass”]

[toggle title=”Ik wil graag iets in mijn overeenkomst laten wijzigen. Kan dat?”]
Wijzigingen in je contract kun je via planning@opstoom.nl doorgeven. Bij een wijziging ontvang je een bevestiging van ons via e-mail. Mondelinge wijzigingen zijn niet mogelijk.
[/toggle]

[toggle title=”Waarom en wanneer betaal ik wijzigingskosten?”]
Je kunt een wijziging in je overeenkomst eenmalig per 12 maanden kosteloos door laten voeren. Wil je nogmaals iets wijzigingen? Dan betaal je wijzigingskosten. Bij een wijziging moet er een nieuwe plaatsingsovereenkomst opgesteld worden. Helaas kunnen wij dit niet kosteloos doen, in verband met de vereiste werkuren. Om die reden betaal je wijzigingskosten bij het doorvoeren van een wijziging in de overeenkomst.

De mogelijkheid om meer of minder dagen/dagdelen/uren en/of diensten af te nemen hangt af van een eventuele wachtlijst voor de betreffende dagen. Er bestaat dus een kans dat de aanvraag geweigerd wordt.

De wijzigingskosten zijn €17,50.
[/toggle]

[/toggles]

Klachten

[toggles class=”yourcustomclass”]

[toggle title=”Waar kan ik met mijn klacht terecht?”]
We vinden het belangrijk dat je tevreden bent over de opvang. Doet zich een situatie voor waarover je niet tevreden bent? Dan horen we dat graag van je. Opmerkingen over de dagelijkse gang van zaken kun je melden bij de pedagogisch medewerkers op de groep of bij de clustermanager van jouw locatie. Lees hier ons Klachtenreglement.
[/toggle]

[toggle title=”Geschillencommissie”]
Op Stoom is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang, een onafhankelijke klachtencommissie. Lees er meer over in ons Klachtenreglement.

[/toggle]

[/toggles]

Afmelden

[toggles class=”yourcustomclass”]

[toggle title=”Hoe meld ik mijn kind af voor een opvangdag?”]
Een opvangdag afmelden doe je via de ouderapp. Afmelden kan al 3 maanden van tevoren. Doe je dit uiterlijk een dag voor de betreffende opvangdag vóór 12.00 uur, dan ontvang je opvangpunten. Je kunt een extra opvangdag betalen met je opgebouwde opvangpunten. Het maximum aantal op te bouwen punten is 500. Het is goed om te weten dat het ontvangen van opvangpunten een service is waar Op Stoom voor kiest en géén recht. Lees hier alles over de opvangpunten.
[/toggle]
[/toggles]

Overige vragen

[toggles class=”yourcustomclass”]
[toggle title=”Hoe vraag ik een rondleiding aan?”]
Foto’s zijn mooi, maar rondkijken en je vragen kunnen stellen is natuurlijk het fijnst. Heb je een aanbod van ons ontvangen, dan laten we je graag de locatie zien. Informeer via onze afdeling Planning naar de mogelijkheden op jouw gewenste locatie. Zij zijn te bereiken van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur via 023 – 2302004 of per mail via planning@opstoom.nl
[/toggle]

[toggle title=”Op welke dagen is Op Stoom gesloten?”]
Op Stoom is gesloten op: nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaart, Dag na Hemelvaart, 2e Pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, week tussen kerst en oud & nieuw.
[/toggle]

[toggle title=”Ontvang ik opvangpunten over de dagen dat Op Stoom gesloten is?”]
Je ontvangt als ouder een tegoed over de dagen dat Op Stoom gesloten is, uitgezonderd landelijk erkende feestdagen. Dat zijn de vrijdag na Hemelvaart en de dagen tussen kerst en oud en nieuw, mits dit een contractdag is. Dit tegoed is één jaar geldig vanaf de ‘gemiste’ opvangdag. Dit tegoed heet “Compensatie sluitingsdagen” en is in de ouderapp daarmee goed te onderscheiden van de opgebouwde opvangpunten, genaamd “afwezigheidstegoed”. Bij beiden is de geldigheidsdatum zichtbaar.
[/toggle]

[toggle title=”Waar vind ik het LRK-nummer van de kinderopvang?”]
Het LRK-nummer van de locatie vind je op jouw plaatsingsovereenkomst. Het nummer is ook te vinden op onze website, op de pagina van jouw locatie. Kies hier jouw locatie.
[/toggle]

[toggle title=”Hoe kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?”]
Je kan kinderopvangtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl. Om in te loggen heb je je DigiD nodig. Let erop dat je binnen drie maanden nadat de kinderopvang van start is gegaan, je toeslag aanvraagt. Anders loop je kinderopvangtoeslag mis.
[/toggle]

[/toggles]

Kinderopvang Op Stoom