fbpx
Mijn Op Stoom

Veelgestelde vragen prijswijziging 2018

Veelgestelde vragen prijswijziging 2018

Veelgestelde vragen prijswijziging 2018

Ja, het staat Op Stoom vrij om de prijzen van de opvang te wijzigen. Eventuele prijswijzigingen worden tenminste één maand voordat de nieuwe prijs wordt ingevoerd uitsluitend per e- mail of per andere vorm van elektronisch berichtenverkeer kenbaar gemaakt aan ouders.

Net als iedere onderneming houden wij continu de kostenstructuur en bedrijfsvoering nauwlettend in de gaten. Ieder jaar berekenen we aan de hand van analyses en kostenprognoses welke prijs we in het volgende jaar moeten hanteren om de kwaliteit en service die wij bieden te waarborgen en daarbij een betaalbare opvang te blijven.
De prijs van Op Stoom is voor het grootste deel (70 à 80%) gebaseerd op het uitbetalen van loonkosten. Als gevolg van wijzigingen in de cao en stijging van premies verwachten wij een stijging van loonkosten van tegen de 5%. De huidige prognose van de Brancheorganisatie Kinderopvang ondersteunt dit. Daarnaast stijgen de kosten van onderhoud en aanpassingen aan onze gebouwen, als gevolg van de gestegen vraag in deze sector (wat o.a. weer samenhangt met de ontwikkelingen op de huizenmarkt). Ook de huren stijgen. De prognose van de inflatie is 1,4%.

Andere kostenontwikkelingen waar wij rekening mee houden zijn onder andere de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor wij meer kosten kwijt zijn aan werving en selectie. Ook de nieuwe IKK-maatregelen leiden tot kostenstijgingen. Hierbij kun je denken aan structureel extra bijscholing en het ontwikkelen en implementeren van nieuw beleid.

Ja. De maximaal te vergoeden uurprijzen voor kinderopvangtoeslag worden in 2018 geïndexeerd met 2,74%. Dit staat naast de verhoging met € 0,07 (dagopvang) en € 0,08 (bso) ter compensatie van de maatregelen die voortvloeien uit de Wet IKK. De voorlopige maximaal te vergoeden uurprijzen voor kinderopvangtoeslag voor 2018 komen daarmee op € 7,45 (kinderdagopvang) en € 6,95 (BSO)